Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

  ประกาศรายชื่อทีมบาสนักเรียน สพฐ.สปอนเซอร์ รอบประเทศ (656 อ่าน)

17 ส.ค. 2559 11:17
ฝ่ายจัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.–สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รายการ สพฐ.-สปอนเซอร์ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ 2016 มีการประกาศรายชื่อทีมมีได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบประเทศอย่างเป็นทางการ ทั้ง 6 ประเภทดังต่อไปนี้

รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีหญิง

1.รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 2.รร.วัดน้อยนพคุณ ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 3.รร.นนทรีวิทยา ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 4.รร.ศึกษานารี ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 5.รร.สตรีอ่างทอง ภาคกลางและตะวันออก จ.อ่างทอง 6.รร.บอสโกพิทักษ์ ภาคกลางและตะวันออก จ.นครปฐม 7.รร.สิรินธรราชวิทยาลัย ภาคกลางและตะวันออก จ.นครปฐม 8.รร.ดาราวิทยาลัย ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 9.รร.พระหฤทัยเชียงใหม่ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 10.รร.พะเยาพิทยาคม ภาคเหนือ จ.พะเยา 11.รร.เทศบาลวัดอุปนันทาราม ภาคใต้ จ.ระนอง 12.รร.เวียงสระ ทีมเอ ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี 13.รร.เก้งเต็ก ทีมเอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา 14.ยูเอ็มที วิสุทธิวงศ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี 15.รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ 16.นครราชสีมา เจ้าภาพ

รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย

1.รร.อัสสัมชัญ ทีมเอ ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 2.รร.อัสสัมชัญ ทีมบี ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 3.รร.เทพศิรินทร์ ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 4.รร.จารุวัฒนานุกูล ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 5.รร.สตรีมารดาพิทักษ์ ภาคกลางและตะวันออก จ.จันทบุรี 6.รร.กาญจนานุเคราะห์ ภาคกลางและตะวันออก จ.กาญจนบุรี 7.ชมรมบาสเกตบอล จังหวัดจันทบุรี ภาคกลางและตะวันออก จ.จันทบุรี 8.รร.ดาราวิทยาลัย ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 9.รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 10.รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ภาคเหนือ จ.เชียงราย 11.รร.ภูเก็ตวิทยาลัย ภาคใต้จ จ.ภูเก็ต 12.ชมรมบาสเกตบอลสุไหงโกหล ภาคใต้ จ.นราธิวาส 13.รร.อุดรพิชัยรักษ์วิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี 14.ชมรมบาสเกตบอลเมืองพญาแล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ 15.เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา 16.รร.เบญจมราชานุสรณ์ ภาคนครหลวง จ.นนทบุรี 17.รร.กีฬากรุงเทพ ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 18.นครราชสีมา เจ้าภาพ

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง

1.รร.ศึกษานารี ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 2.รร.วัดน้อยนพคุณ ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 3.รร.บางปะกอกวิทยาคม ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 4.รร.นนทรีวิทยา ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 5.รร.สิรินธรราชวิทยาลัย ทีมเอ ภาคกลางและตะวันออก จ.นครปฐม 6.รร.บอสโกพิทักษ์ ภาคกลางและตะวันออก จ.นครปฐม 7.รร.สตรีอ่างทอง ภาคกลางและตะวันออก จ.อ่างทอง 8.รร.พระหฤทัยเชียงใหม่ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 9.รร.สามัคคีวิทยาคม ภาคเหนือ จ.เชียงราย 10.รร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 11.รร.เทศบาลวัดอุปนันทาราม ภาคใต้ จ.ระนอง 12.รร.เวียงสระ ภาคใต้ จ.สุราฎร์ธานี 13.รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ 14.รร.บ้านหนองปลาดุก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครพนม 15.รร.สตรีสิริเกศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ 16.รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 17.นครราชสีมา เจ้าภาพ

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย

1.รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทีมเอ ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 2.รร.สตรีวิทยา๒ ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 3.อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล อิลิท ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 4.รร.เบญจมราชานุสรณ์ ภาคนครหลวง จ.นนทบุรี 5.ชมรมบาสเกตบอลจังหวัดจันทบุรี ภาคกลางและตะวันออก จ.จันทบุรี 6.รร.นครนายกวิทยาคม ภาคกลางและตะวันออก จ.นครนายก 7.รร.สายปัญญารังสิต ภาคกลางและตะวันออก จ.ปทุมธานี 8.รร.ดาราวิทยาลัย ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 9.รร.สามัคคีวิทยาลัย ภาคเหนือ จ.เชียงราย 10.รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 11.ชมรมบาสเกตบอลตำบลรือเสาะ ภาคใต้ จ.นราธิวาส 12.รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี 13.รร.เทพนิมิตรศึกษา ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี 14.รร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี 15.รร.บุรีรัมย์พิทยาคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บุรีรัมย์ 16.รร.อัสสัมชัญนครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา 17.รร.ชุมพลโพนพิสัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย 18.รร.ภูเก็ตวิทยาลัย ภาคใต้ จ.ภูเก็ต 19.รร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ภาคใต้ จ.สงขลา 20.รร.ทิวไผ่งาม ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 21.รร.กีฬากรุงเทพ ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 22.รร.อัสสัมชัญธนบุรี ทีมบี ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 23.รร.อัสสัมชัญธนบุรี ทีมเอ ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 24.รร.อัสสัมชัญ ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 25.นครราชสีมา เจ้าภาพ

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง

1.รร.วัดน้อยนพคุณ ทีมเอ ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 2.รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 3.รร.วัดน้อยนพคุณ ทีมบี ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 4.รร.นนทรีวิทยา ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 5.รร.สตรีอ่างทอง ทีมเอ ภาคกลางและตะวันออก จ.อ่างทอง 6.รร.บอสโกพิทักษ์ ภาคกลางและตะวันออก จ.นครปฐม 7.รร.สตรีอ่างทอง ทีมบี ภาคกลางและตะวันออก จ.อ่างทอง 8.รร.ดาราวิทยาลัย ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 9.รร.หนองไผ่ ภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์ 10.รร.เด็กดีพิทยาคม ภาคเหนือ จ.เชียงราย 11.รร.กัลยาณีศรีธรรมราช ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช 12.สมาคมกีฬาจังหวัดระนอง ภาคใต้ จ.ระนอง 13.รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ 14.รร.ปักธงชัยประชานิรมิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา 15.รร.หนองหานวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี 16.รร.สตรีภูเก็ต ภาคใต้ จ.ภูเก็ต 17.รร.สตรีสิริเกศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ 18.รร.สิรินธรราชวิทยาลัย ภาคกลางและตะวันออก จ.นครปฐม 19.นครราชสีมา เจ้าภาพ

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย

1.รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 2.นานาชาติ สคูล อิลิท ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 3.รร.เบญจมราชานุสรณ์ ทีมเอ ภาคนครหลวง จ.นนทบุรี 4.รร.อัสสัมชัญธนบุรี ทีมบี ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 5.รร.อัสสัมชัญ ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 6.รร.กีฬาชลบุรี ภาคกลางและตะวันออก จ.ชลบุรี 7.รร.พรหมานุสรณ์ ภาคกลางและตะวันออก จ.เพชรบุรี 8.รร.สายปัญญารังสิต ภาคกลางและตะวันออก จ.ปทุมธานี 9.รร.สามัคคีวิทยาลัย ภาคเหนือ จ.เชียงราย 10.รร.ลูกรักเชียงของ ภาคเหนือ จ.เชียงราย 11.รร.แกน้อยศึกษา ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 12.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี 13.รร.สตรีภูเก็ต ภาคใต้ จ.ภูเก็ต 14.จังหวัดพัทลุง ภาคใต้ จ.พัทลุง 15.รร.อัสสัมชัญนครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา 16.รร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี 17.รร.ขุขันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ 18.รร.มหาไถ่ศึกษาเลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย 19.จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บุรีรัมย์ 20.รร.เบญจมราชานุสรณ์ ทีมบี ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 21.รร.กีฬากรุงเทพ ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 22.รร.ทิวไผ่งาม ทีมบี ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 23.รร.ทิวไผ่งาม ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 24.รร.สตรีวิทยา๒ ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 25.รร.สาธิต มศว ปทุมวัน ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 26.รร.อัสสัมชัญธนบุรี ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 27.รร.ทิวไผ่งาม ทีมเอ ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ 28.นครราชสีมา ภาคนครหลวง จ.กรุงเทพฯ

Admin

118.173.243.139

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้